Kletarski tečaj

Kletarski tečaj

Z namenom predstaviti vino čim širšemu krogu ljudi ter pridobitev potrdila o opravljenem tečaju in s tern izpolniti enega od pogojev za pridobitev odločbe za donegovanje in stekleničenje vina, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira naslednja dva tečaja:

I. Tečai iz osnov vinarstva za donegovanie in ustekleničenje vina. Zajema 42 pedagoških ur, predavatelji so iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Kmetijskega instituta Slovenije, Biotehniške fakultete in enologi s področja vinorodne dežele Posavje. Ob koncu tečaja je preizkus znanja s podelitvijo potrdil.

V ceno je vključeno:
 – 42 pedagoških ur in kilometrina predavateljev,
 – stroški organizacije tečaja,
 – preizkus znanja in izdelava potrdila,
 – strokovna literatura,

Cena tečaja je 210,00€ (minimalno število udeležence 20). V ceno ni vključen prostor izvedbe tečaja.

II. Tečaj iz senzorične analize vina. Tečaj je odlična priložnost za seznanitev z novejšimi tehnologijami v pridelavi vina, predvsem v povezavi z senzorično zaznavo in pokušanjem vina. Izobraževanje zajema 20 pedagoških ur, predavatelji so s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Kmetijskega instituta Slovenije in Biotehniške fakultete iz Ljubljane.

V ceno je vključeno:
 – 20 pedagoških ur in kilometrina predavateljev stroški organizacije tečaja,
 – preizkus znanja in izdelava potrdila

Cena tečaja je 140,00€ (minimalno število udeležence 20 – maximalno 25). V ceno ni vključen prostor izvedbe tečaja.

V kolikor ste zainteresirani za omenjene tečaje, čimprej sporočite, da bomo prijavo oddali preko društva zaradi sofinanciranja,

Za dodatne informacije se obrnite na predsednika društva Martina Kvartuha

Razpis sofinanciranja izobraževanja - januar 2023 - 1

.

370 Ogledi