O Društvu

naša zgodba

o našem društvu

Zgodovina društva

Naše društvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 19. marca 1996. Pobudo za ustanovitev društva je podal gospod Mihael Škrlec iz Velike Doline. Prvi predsednik društva je bil Stanko Klemenčič in tajnik Franc Hedl.

Določene aktivnosti so se dogajale že pred uradno ustanovitvijo, kar je prispevalo še k okrepitvi spoznanja, da vinogradniki potrebujejo svoje društvo. Tako so se po letu 1996 začela različna strokovna predavanja, ekskurzije in seveda društvena ocenjevanja vin. Pomemben napredek je bil dosežen z nabavo laboratorija leta 2000 v prostorih Krajevne skupnosti Velika Dolina. Kot prvi je v laboratoriju začel delati takratni predsednik Mihael Kvartuh iz Koritnega, kateremu se je pridružil Ljubo Bizjak iz Cirnika. Veliko jesenskih večerov in prostega časa sta žrtvovala, da je bilo potrebam vinogradnikov zadoščeno. V laboratoriju sta delala merjenja alkohola, žvepla in kisline in tako ni bilo potrebno vinogradnikom na meritve v Brežice. Delovanje laboratorija je predstavljalo velik napredek v izboljšanju kvalitete vina v tem delu občine Brežice. Po nekaj letih uspešnega dela pa je zaradi kadrovskih problemov laboratorij že več let v mirovanju.

Na našem območju je danes kar nekaj velikih vinogradnikov, katerih vinogradi so vzorno urejeni in njihove kleti polne rujne kapljice. Tudi kvaliteta vina se je v zadnjih letih močno izboljšala, to ugotavljajo in potrjujejo strokovnjaki na vsakoletnem ocenjevanju vin društva. Vsako leto je več vzorcev vin, ki so zelo kvalitetna in dosegajo zavidljive rezultate na prireditvah kot je Teden cvička, kakor tudi na ocenjevanju vin na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Društvo danes šteje okrog 160 članov in je eden najpomembnejših dejavnikov povezovanja ljudi krajevne skupnosti Velika Dolina in krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. V naših krajih skoraj ni prireditve na kateri vinogradniki ne bi sodelovali in predstavili svoja vina, s tem pa poskrbeli za promocijo Cvička.

Pozitivni odzivi in rezultati našega dela nas ženejo naprej, medse pa bi radi povabili mlade, saj le v njih je bodočnost, …