Vodstvo

Predsednik društva

Martin Kvartuh

Podpredsednik društva

Ljubo Bizjak

tajnica

Darja Šumlaj

Blagarničajka

Anita Vogrin

Stiki z javnostjo

Irena Bogovčič

Urednik spletne strani

Andrej Kvartuh

Upravni odbor

Bajs Črtomir
Bizjak Ljubo
Bizjak Slavko
Kvartuh Andrej
Kvartuh Martin
Kvartuh Mihael

Čudič Primož
Drmaž David
Franko Janez
Frigelj Darko
Frigelj Ivan
Frigelj Jože

Bogovčič Anton
Bogovčič Irena
Budič Jože
Markel Mitja
Palovšnik Bogdan
Petrič Martin

Prišel Andrej
Šumlaj Darja
Brce Stanko
Vogrin Anita

Nadzorni Odbor

Novoselič Ivan

Ivanšek Simon

Lončarič Jože

Častno Razsodišče

Burja Dušan

Laktič Miroslav

Barkovič Stanislav

Praporščaki

Frigelj Darko

Frigelj Jože

Prišel Andrej