Varstvo vinske trte in tretje zatiranje Ameriškega škržatka

Varstvo vinske trte in tretje zatiranje Ameriškega škržatka

Spoštovani vinogradniki,

Zaradi neugodnih vremenskih pojavov in posledično s tem nastajanja bolezni v vinogradih vam posredujemo zadnje obvestilo KGZS Novo mesto za varstvo vinske trte in okužbe – prisotnosti ameriškega škržatka v vinogradih na našem območju.  

Vinska trta razvija grozdne jagode, katerih večina se med seboj dotika (79 po lestvici BBCH).

  •  Varstvo pred oidijem vinske trte: načrtujte s sredstvi kot so: SERCADIS (0,15 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), CUSTODIA (0,7 l/ha) REVYONA (1 l/10.000 m2 tretirane površine listne stene, največji dovoljeni odmerek 2 l/ha), SPIROX D (0,5 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,375 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), SPIROX (0,4 l/ha), KARATHANE GOLD 350 SC (0,5 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), TALENDO EXTRA (0,4 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), UNICORN DF (2,2 kg/ha), COLLIS (0,4 l/ha),… V ekološki pridelavi lahko uporabite: VITISAN (3-12 kg/ha) ali KARBICURE (5 kg/ha), AQ-10 (35 g/ha), TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha), SONATA (5 l/ha), FYTOSAVE (2 l/ha),… in pripravke na osnovi žvepla.
  • Varstvo vinogradov pred peronosporo vinske trte: svetujemo na legah s stabilnim zdravstvenim stanjem rabo pripravkov kot so: PERGADO F (3 kg/ha), PERGADO D (1,4 kg/ha), PERGADO SC (0,6 l/ha), MILDICUT (4 l/ha), REVUS (0,6 l/ha), SANVINO (1,5 kg/ha), ENERVIN (2,5 kg/ha), ORONDIS (0,6 l/ha), ZORVEC ZELAVIN (0,6 l/ha), FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLLOW 80 WDG (1,25 kg/ha), SOLOFOL (1,6 kg/ha). V vinogradih z bujno rastjo in s stabilnim zdravstvenim stanjem pride v poštev pripravek v kombinaciji z bakrom PERGADO C (4-5 kg/ha). Sicer lahko uporabite tudi enostavne bakrove pripravkeBADGE WG (2,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), ki pridejo v poštev tudi v ekološki pridelavi. Kjer je intenzivnost okužb še vedno velika, se izteka obdobje za njihovo zaustavitev s sredstvi s kombiniranim delovanjem: SFINGA EXTRA WDG (2 kg/ha), FOLPAN GOLD (2,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), TWINGO (3 kg/ha), REBOOT (0,4 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), VALIS F (2 kg/ha),… V zahtevnih razmerah je potrebno varstvo izvajati v krajših razmikih, na 7-8 dni. V primeru intenzivnejših padavin, ko pade več kot 25 mm/m2, je potrebno fungicidni nanos nemudoma obnoviti.

V primeru neurja s točo so za zaščito vinogradov primerna sredstva z aktivno snovjo folpet (Twingo, Forum star, Sfinga extra, Folpan gold, Pergado F, …) ali pripravki na osnovi bakra. Visoke temperature ozračja pomagajo pri hitrejšem celjenju ran. Ob regeneraciji poškodovanih rastlin pomagajo tudi biostimulanti na osnovi alg, aminokislin in mikrohranil. V manj poškodovanih vinogradih sredstva za krepitev rastlin uporabite takoj, kjer pa je poškodovana večina listne površine, priporočamo njihov nanos ob ponovni vzpostavitvi vegetativne rasti.

Tretje zatiranje Ameriškega škržatka: 
Nastopa čas za tretje zatiranje ameriškega škržatka. Nanos zaščitnih sredstev boste opravili med 25. julijem in 05. avgustom. Pred uporabo insekticida je potrebno v vinogradih pokositi cvetočo podrast in upoštevati tudi karenco!

Vinogradnike opozarjamo, da je zaradi slabšanja stanja okužb z zlato trsno rumenico obvezno število škropljenj v letošnjem letu višje kot v preteklih letih in je določeno po občinah. Vinogradniki morajo preveriti, v kateri občini se nahaja njihov vinograd. Obvezno število tretiranj po občinah na območju jugovzhodne Slovenije je navedeno v spodnji preglednici. Poudarjamo, da je za učinkovito preprečevanje širjenja ključnega pomena pravočasno in dosledno zatiranje prenašalca ameriškega škržatka z insekticidi in tudi odstranjevanje okuženih trt.

Več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka je na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/.

Za tretje zatiranje priporočamo uporabo dotikalnih sredstev BIOTIP FLORAL (1,6 l/ha; 3 × v rastni dobi; karenca 3 dni) ali FLORA VERDE (1,6 l/ha; 3 × v rastni dobi; karenca 3 dni) ali DECIS 100 EC (0,75 l/ha; le 1 × v rastni dobi) ali MAVRIK 240 EW (0,2 l/ha; 2 × v rastni dobi; karenca 21 dni). Možna je tudi raba SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le 1 × v rastni dobi; karenca 14 dni) ali MOVENTO SC 100 (0,7 l/ha; 2 × v rastni dobi; karenca 14 dni), pri čemer upoštevajte največje dovoljeno število uporab v rastni dobi, vremenske razmere in karenco.

Okužena območja z Ameriškem škržatkom v Jugovzhodni Sloveniji :

Območje

Občine

Število tretiranj

Okuženo območje in varovalni pas (vključno z žarišči okužbe)

Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Brežice

3 obvezna tretiranja

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe

 

Krško

3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

V obdobju med 25. julijem in 05. avgustom je v jugovzhodni Sloveniji čas za izvedbo tretjega zatiranja ameriškega škržatka. Podrobnosti si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu – povezavi >>> “Zatiranje ameriškega škražatka v letu 2023”

Na povezavi >>>Nasveti in obvestila KGZS Novo mesto<<< lahko redno spremljate njihova obvestila za varstvo vinske trte.

 

590 Ogledi