Razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij
Vinogradniki!
 
V spodnjem dopisu vam pošiljamo obvestilo Zveze VINIS, ki je tudi delno vplivala na navedeni razpis, za manjše kmetije, med drugim se lahko prijavijo tudi manjše vinogradniške kmetije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 3. 9. 2021 objavilo tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD). S tem javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, katerim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi.

V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato na javni razpis vabimo tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih.

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.

Več o razpisu na povezavi – 3. Javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

348 Ogledi