Podelitev priznanja ZDVD

Podelitev priznanja ZDVD

ZDVD je v mesecu januarju 2020 objavila razpis za podelitev priznanj Zveze društev vinogradnikov Dolenjske v letu 2020. Na podlagi Pravilnika o priznanjih v ZDVD se priznanje podeljuje društvom in posameznikom, članicam in članom vinogradniških društev v ZDVD za najmanj osemletno delovanje na področju vinogradništva in vinarstva. Podeljuje se za aktivno delovanje v organih ZDVD, na strokovnem področju, pri izvedbi programa zveze, promociji cvička, vinogradništva in vinarstva.

Na razpis se je odzvalo tudi naše društvo in na podlagi sklepa upravnega odbora prijavilo nekaj najbolj aktivnih članov. ZDVD je na podlagi pisnega predloga UO društva z obrazložitvijo aktivnosti kandidata in časa njegovega delovanja, kot zaslužnega za prejem priznanja spoznala našega člana Mihaela Kvartuha iz Koritnega.

Mihael je eden izmed ustanovnih članov Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice in prvi blagajnik društva, ki je bilo ustanovljeno 19. 3. 1996. V letu 2000 je bil izvoljen za predsednika društva ter to funkcijo opravljal dva mandata. V prvem letu njegovega mandata je društvo uredilo društveni laboratorij, v katerem je tudi prvi začel delati. V tem času so v kraju zaznali velik napredek pri kvaliteti vina. S predlogi in delovanjem vseskozi aktivno deluje tudi kot član upravnega odbora društva, torej dolgih 24 let. V letih 2004 do 2006 je bil tudi podpredsednik društva. Na vsakoletnih društvenih ocenjevanjih vin sodeluje v komisiji kot ocenjevalec. Redno se udeležuje vseh aktivnosti, ki jih društvo opravlja v svojem kraju in tudi širše. S svojim aktivnim delovanjem v društvu in ZVDV si je nedvomno prislužil prejeto priznanje, ki ga je prejel na redni letni skupščini ZDVD, ki je bila 29. 6. 2020 v Trebnjem.

Iskrene čestitke ob prejemu priznanja ZDVD!

Fotografije podelitve

725 Ogledi