Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!

V spodnjem dopisu vam posredujemo obvestilo MKGP o objavljenem Odloku o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina drugega vala epidemije COVID 19

Obveščamo vas, da je bil v včerajšnjem uradnem listu št. 40/21 objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19 (https://www.uradni- ist.si/_pdf/2021/Ur/u2021040.pdf 
Odlok stopi v veljavo 5. dan po objavi, to je v torek 23.3. Posebej opozarjamo na naslednje določbe:

1) Vinarji, ki so iz lastnega grozdja pridelali vsaj 4000 litrov vina letnika 2020 in izpolnjujejo pogoje za pridobitev nadomestila, ne oddajajo vloge za pridobitev nadomestila!! AKTRP jim bo izdala informativne odločbe o dodelitvi finančnega nadomestila najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka.

2) Vinogradniki, ki so pridelali vsaj 5300 kg grozdja letnika 2020 in so to grozdje (ali del) oddali kleti s katero imajo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja (vsaj 2-letno), pa morajo za pridobitev nadomestila na AKTRP oddati vlogo najpozneje do 31. marca 2021!! Vloga se nahaja v prilogi odloka, obvezno pa ji je priložiti tudi kopijo pogodbe s kletjo.

3) Eden od pogojev za pridobitev nadomestila je tudi ta, da mora imeti upravičenec na dan uveljavitve odloka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
Vsi člani morate poravnati obveznosti do FURS najpozneje v ponedeljek 22.3. 2021, v kolikor te presegajo višino 50 eur, ki nameravate uveljavljati finančno nadomestilo po tem odloku.

515 Ogledi