Trgatev 2021

Trgatev 2021

Vinogradniki in vinogradnice!

Prišel je čas letošnje trgatve zato vam v prilogi posredujemo obvestilo KGZS – Zavod Novo mesto (Ivanke Badovinac, univ. dipl. inž. agr., specialistka za vinarstvo) z napotki za pripravo na trgatev in priporočili pri pridelavi vina letnika 2021.

>>>Podatki dozorevanja grozdja (KGZS Novo mesto).

Želimo vam uspešne priprave in lepo trgatev.

NAPOTKI ZA TRGATEV 2021 

425 Ogledi