Predsednik:

– Martin Kvartuh

Namestnik predsednika:

– Ljubo Bizjak

Tajnica:

 – Darja Šumlaj

Blagajničarka:

– Anita Vogrin

Stiki z javnostjo:

– Irena Bogovčič

Urednik spletne strani:

– Andrej Kvartuh

Upravni odbor :

– Bajs Črtomir                                       – Frigelj Ivan                                    

– Bizjak Ljubo                                       – Frigelj Jože

– Bizjak Slavko                                     – Bogovčič Anton       

– Kvartuh Andrej                                   – Bogovčič Irena                                  

– Kvartuh Martin                                    – Budič Jože                                        

– Kvartuh Mihael                                   – Markl Mitja

– Čudič Primož                                     – Palovšnik Bogdan

– Drmaž David                                     – Petrič Martin

– Franko Janez                                    – Prišel Andrej

– Frigelj Darko                                      – Šumlaj Darja

– Vogrin Anita                                       – Črpič Matjaž                        

Nadzorni odbor:

predsednik – Novoselič Ivan

član – Ivanšek Simon

član – Lončarič Jože

Častno razsodišče:

– Burja Dušan

– Laktič Miroslav

– Barkovič Stanislav

Praporščaki:

– Frigelj Darko

– Frigelj Jože

– Prišel Andrej