Predsednik:

– Boštjan Geršak

Namestnik predsednika:

– Martin Kvartuh

– Ljubo Bizjak

Tajnica:

 – Darja Šumlaj

Blagajničarka:

– Anita Vogrin

Stiki z javnostjo:

– Irena Bogovčič

Urednik spletne strani:

– Andrej Kvartuh

Upravni odbor :

– Bajs Črtomir                                       – Frigelj Ivan                                    

– Bizjak Ljubo                                       – Frigelj Jože

– Bizjak Slavko                                     – Geršak Boštjan

– Bogovčič Anton                                 – Kvartuh Andrej

– Bogovčič Irena                                  – Kvartuh Martin

– Budič Jože                                        – Kvartuh Mihael

– Črpič Matjaž                                      – Markl Mitja

– Čudič Primož                                     – Palovšnik Bogdan

– Drmaž David                                     – Petrič Martin

– Franko Janez                                    – Prišel Andrej

– Frigelj Darko                                      – Šumlaj Darja

– Vogrin Anita

Nadzorni odbor:

predsednik – Novoselič Ivan

član – Ivanšek Simon

član – Lončarič Jože

Častno razsodišče:

– Burja Dušan

– Laktič Miroslav

– Barkovič Stanislav

Praporščaki:

– Frigelj Darko

– Frigelj Jože

– Prišel Andrej