Tečaj za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev – FFS

Tečaj za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev – FFS

Na spodnji povezavi se nahaja razpored usposabljanj za ravnanje s fitofarmatcevskimi sredstvi POMLAD 2019, ki ga organizira KGZS – Zavod Novo mesto.

Usposabljanje o varni uporabi FFS se izvaja na podlagi Zakona o FFS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/2012.

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS).V skladu z novimi pravili te zakonodaje se izvaja dodatno usposabljanje oseb, ki so neposredno povezane s prometom in uporabo FFS. Na podlagi tega pravilnika in javnega razpisa so bili v januarju 2014 za obdobje 5 let na novo pooblaščeni  izvajalci usposabljanj iz fitomedicine, ki izvajajo program osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi. Usposabljanje je obvezno za uporabnike FFS za poklicno rabo, prodajalce FFS in svetovalce za FFS v skladu z zakonom (vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Imetniki potrdila – izkaznice o pridobitvi znanja iz FFS se morate za podaljšanje veljavnosti potrdila o uporabi FFS udeležiti nadaljnjega oz. obnovitvenega tečaja v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti in se na podlagi opravljenega tečaja podaljša veljavnost izkaznice za naslednjih 5 let.

  Tečaji usposabljanj za ravnanje s FFS – pomlad 2019-2
306 Ogledi