Spremljanje dozorevanja grozdja – Dolenjska 6. teden

Spremljanje dozorevanja grozdja – Dolenjska 6. teden

Spoštovani vinogradnice in vinogradniki!

V spodnji prilogi se nahaja obvestilo KGZS Novo mesto o Spremljanju dozorevanja grozdja Dolenjske 2019 – 6. teden.

Podatki šestega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2019 v spodnji tabeli kažejo ponovno na zelo upočasnjeno dozorevanje. Vsebnost sladkorja je v povprečju ostala na enaki ravni kot v preteklem tednu, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za cca 1 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,03.

Zdravstveno stanje grozdja se iz tedna v teden slabša kot posledica poškodb od grozdnega sukača, mrčesa ter relativno visokih temperatur ob visoki vlažnosti (deževje, rosa).

Glede na podatke iz spodnje tabele, predvsem pa zaradi slabšega zdravstvenega stanja svetujejo trgatev sorte modra frankinja.
V kolikor zdravstveno stanje grozdja dopušča, svetujejo, da se ob ugodni vremenski napovedi s trgatvijo modre frankinje še počaka, ravno tako s sorto rumeni plavec in žametovka..

Dolenjska 2019_6.vzorÄŤenje

147 Ogledi