Spremljanje dozorevanja grozdja – Dolenjska 4. teden

Spremljanje dozorevanja grozdja – Dolenjska 4. teden

Spoštovani vinogradnice in vinogradniki!

V spodnji prilogi se nahaja obvestilo KGZS Novo mesto o  Spremljanju dozorevanja grozdja Dolenjske 2019 – 4. teden.

Podatki četrtega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2019 v spodnji tabeli kažejo, da se je trend dozorevanja grozdja zaradi sončnega vremena in visokih temperatur spet nekoliko pospešil v primerjavi s prejšnjim tednom (glede na sladkor). Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 5,5°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin in pH vrednost pa je ostala na približno enaki ravni kot v preteklem tednu.

Glede na podatke iz tabele in v odvisnosti od lege, zdravstvenega stanja grozdja ter vremenske napovedi svetujejo, da se za vina normalnih trgatev svetuje trgatev sort kot so beli pinot, chardonnay, zeleni silvanec, zweigelt in sauvignon, odvisno od lege in zdravstvenega stanja pa tudi sorto kerner in kraljevina. Rezultati opravljenih meritev so merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato opozarjamo, da je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, predvsem zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve.

Pri pridelavi vina cviček PTP svetujejo trgatev sort ko bo jo ta dosegela  naslednjo sladkorno stopnjo:

  •  žametovka, ko bo ta dosega sladkorno stopnjo nad 68°Oe,
  • kraljevine, kjer ta dosega sladkorno stopnjo nad 70°Oe
  • modre frankinje ter laškega rizlinga, kjer ti sorti dosegata nad 80°Oe.

Vino cviček PTP ima lahko največ 10,0 % vol. dejanskega alkohola (v povprečju največ 74,5 °Oe sladkorja) in minimalno 6 g/L skupnih kislin.

Dolenjska 2019_4.vzorÄŤenje