Predstavitev tolerantnih sort vinske trte v Podravju in Posavju ter objava odlokov zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina

Predstavitev tolerantnih sort vinske trte v Podravju in Posavju ter objava odlokov zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!

Posredujemo vabilo KGZ Novo mesto na predstavitev TOLERANTNIH SORT VINSKE TRTE V PODRAVJU IN POSAVJU, ki bo potekalo 11. marca ob 18.00 uri (vabilo v prilogi).VABILO - webinar tolerantne sorte Podravje in Posavje JSV, 2021 (1)

Hkrati vam posredujemo tudi Objavo odlokov zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina in na področju dopolnilnih dejavnosti zaradi drugega vala epidemije COVID-19 in izpolnjevanja pogojev (v prilogi). 6646_Dopis_ARSKTRP_5_3_21

81 Ogledi