Plan dela DV Dolina – Jesenice za leto 2019

Plan dela DV Dolina – Jesenice za leto 2019

Vinogradniki,

na povezavi je Plan dela DV Dolina – Jesenice za leto 2019 , ki je bil sprejet na zboru članov 1. 2. 2019. Kar nekaj dogodkov iz letnega plana 2019 smo že uspešno izvedli, pred nami pa so še ostali dogodki, ki so bili načrtovani v letu 2019.

Vabljeni na vse prihajajoče dogodke DV Dolina – Jesenice.

147 Ogledi